Public relations

28. 5. 2013 Marketing, SEO, PPC, sociální sítě Reportáže z akcí, konference, školení

Public-relations
PR – dvě písmenka, kterými se ohání spousta firem i jednotlivců, protože jsou strašně „cool“, aniž by přesně věděli, o co jde.
Co je to vlastně to slavné „pí ár“? Nejprostší vysvětlení je překlad názvu PR=public relations, jakési vztahy s veřejností. Ale tak jednoduché to není.

Public relations je dlouhodobá cílevědomá činnost, která poskytuje informace veřejnosti, ale zároveň by měla od veřejnosti získávat zpětnou vazbu. PR buduje firmě image navenek, ale také formuje vnitřní kulturu firmy a komunikuje se zaměstnanci. Zvyšuje jejich informovanost a motivuje je.
Další oblasti, kde se PR využívá:

 • sdělování informací potencionálním zákazníkům,
 • řešení nepříznivých situací (tzv. krizová komunikace),
 • využití PR nástroje jako přesvědčování orgánů státní správy,
 • veřejné akce (events),
 • komunikace s menšinami,
 • a další.

Kdo tedy PR dělá?
Buď to může být tzv. „in-house“ člověk či celé oddělení (uvnitř firmy), zabývající se PR, nebo jednotlivec jako freelancer (OSVČ) nebo další možností je agentura. U nás se PR agentury sdružují v organizaci APRA (Asociace Public Relations Agentur).
Nástroje PR
Jsou to především tiskové zprávy, články, tiskové konference, ale také firemní akce, meetingy, periodikum, kde se referuje o úspěších firmy a dění ve firmě atd.
Něco k historii
Mohlo by se zdát, že PR je obor, který se vytvořil poměrně nedávno, ale to je omyl. Počátky public relations jdou totiž ruku v ruce se státotvornou mocí. Některé nástroje byly aplikovány již ve starověku, kdy si panovníci nechávali prostřednictvím nejrůznějších způsobů vylepšovat své renomé.
Pár zajímavých historických bodů:

 • 1450 vynález knihtisku, jeho postupné šíření a vznik prvních periodik,
 • 1809 Britové přijímají do úřadu ministerstva financí tiskového mluvčího pro zahraniční politiku,
 • 1912 britský ministr financí Lloyd George a budoucí premiér, se pokusili zjednodušit cestu informací za svým cílem a sestavit tým lidí, jehož pracovní náplní bylo informovat majitele společností a zaměstnance po celé Velké Británii o zavedení nového národního pojištění,
 • za odstartování moderního pojetí PR se dlouhodobě považuje vydání publikace Crystalizing Public Opinion (1932) a Propaganda (1928) od Edwarda L. Bernayse. Byly to první publikace, které otevřeně popsaly mechanismy public relations jako samostatného oboru marketingové komunikace.
 • 1948 vzniká v Londýně Institut PR, což dává podnět pro vznik obdobných organizací po celém světě a vrcholí založením globální Mezinárodní asociace PR v roce 1955.
 • Další změny pak přináší přelom 20. a 21. století, kdy se část PR komunikace přenáší na stále rozšířenější internet. Tvoří se nové formy a nástroje, základní struktura však zůstává nezměněna.
 • Česká republika přichází do kontaktu s moderním PR až po Sametové revoluci.

PR a on-line marketing
Obor PR je v dnešní době čím dál tím důležitější i v on-line prostředí. Základem všech SEO technik je obsah – tedy kvalitní obsah webových stránek a zpětné odkazy. Obsah a zpětné odkazy se dnes budují ve velkém pomocí cíleného PR, kde se firmy snaží vypíchnout zajímavý produkt nebo službu, aby se o ní psalo a odkazovalo se na jejich mateřský web. Mezi takovéto PR aktivity se dají nejčastěji zařadit recenze produktů nebo služeb od uznávaných blogerů nebo on-line médií. Navíc se velmi propojuje offline a online PR, takže pokud se vám podaří dostat článek o vašem produktu do některého z tištěných časopisů, velmi pravděpodobně bude (celý nebo jeho část) otištěn i on-line.
Chcete pracovat v PR?
V PR jsou důležité hlavně kontakty. Kdo nemá dobré vztahy s novináři a kontakty do médií, nemá v PR šanci. Také potřebujete výbornou znalost českého jazyka a vynikající komunikační dovednosti.
PR není cesta k rychlému bohatství, ale dlouhodobý systematický proces, který je více užitečný než výdělečný.
Použité zdroje: školení PR H1.cz s.r.o., wikipedie, www.public-relation-pr.cz