Jak oslovit na internetu starší publikum?

4. 12. 2016 Marketing, SEO, PPC, sociální sítě Pro laiky

Nespočetněkrát jsem se na schůzkách setkal s větou „Vaše služby jsou zajímavé, ale my se zaměřujeme spíše na starší lidi, kteří na internetu nejsou.“. Mezi širokou veřejností panuje názor, že online marketing je využitelný jen na propagaci cool produktů zaměřených na mladší cílové publikum. Opravdu je to ale pravda?

Na začátek troška čísel

Dle dat Českého statistického úřadu využívá ve věkové skupině 55-64 let internet 68 % občanů. U občanů starších 65 let tento podíl činí 28 %. Oproti poslednímu výzkumu z roku 2010 tento podíl vzrostl téměř o 50 %. Zajímavé také je, že ve věkové skupině 55-64 let 28 % občanů využívá internet v mobilu (u věkové skupiny 65+ tento podíl činí 14 %). (Zdroj: Prezentace ČSÚ)
Dle dat poskytnutých sociálních síti Facebook má na této síti účet 730 000 uživatelů starších 50 let (z toho 150 000 jich žije v Praze). Ačkoliv tato čísla zahrnují i falešné a nepříliš používané účty, boří zažitý mýtus, že na Facebooku starší lidé nejsou.
Čísla o využití vyhledávačů se mi bohužel nalézt nepodařilo. Z mých osobních zkušeností však předpokládám, že více starších spoluobčanů využívá vyhledávač Seznam.

Jak je oslovit?

Každý, kdo cílí ve svých marketingových aktivitách na seniory a starší lidi obecně, ví, že je třeba se jim přizpůsobit. V některých odvětvích dokonce existují firmy zaměřené čistě na starší klientelu (cestovní kanceláře, výrobci mobilních telefonů atd.). Někdy se však ani nemusíte přizpůsobovat produktem, stačí jen změnit svůj styl komunikace. Pokud ale ve svém podnikání cílíte na tento segment dlouhodobě, nejspíše to víte sami.
Přestože netvrdíme, že internet je jediným vhodným marketingovým kanálem na oslovení staršího publika, výše zmíněná čísla dokazují, že využitelný je.
Výkonnostní prokliková reklama může být stejně efektivní jako u jiných generací, zvolíte-li správné kanály. Dobrý je z tohoto hlediska mnohokrát neprávem zavrhovaný Facebook umožňující cílit na uživatele dle jejich věku a dalších demografických kritérií.
Svou práci v tomto případě může dobře sehrát i reklamní systém Sklik. Tento systém umožňuje nejen zasáhnutí uživatelů ve vyhledávací síti Seznamu, ale především kampaň v obsahové síti včetně webů jako http://novinky.cz.
Pro udržování loajality je stejně jako v případě jiných segmentů skvělým a cenově nenáročným nástrojem e-mail marketing. Z diplomové práce Senioři a internet provedené v roce 2009 na FF UK (autor: Mgr. Kateřina Kamrádková) jasně vyplývá, že téměř všichni senioři využívající internet využívají také e-mail (Zdroj: zde) Proto se ani u staršího cílového publika nemusíte e-mail marketingu bát.

Nezapomeňte na web

Při online marketingu se většinou nevyhnete momentu, kdy uživatele přivedete na svůj web. Stejně jako u jiných segmentů, může web vaši online marketingovou investici zcela znehodnotit. Stačí jen, když se na něm vámi oslovený návštěvník nezorientuje a opustí jej.
Na toto je u starší generace nezbytné myslet dvojnásob. Tato generace není digitálně nativní (narozena do digitálního světa), nýbrž se v mnohých případech s tímto světem seznámila až v pokročilém věku. Proto ji mohou činit problém úkony, které jsou pro mladší generace naprosto rutinní.
Při sledování starších uživatelů a jejich práce s internet mě velmi zaujalo, že se jim častokrát líbí úplně jiné weby než ostatním (včetně těch, které mi osobně přijdou tragické). Kromě jejich znalostí informačních technologií je to také dáno častokrát horším zrakem (proto preferují weby s výraznými prvky) a jiným vkusem (to, co přijde hezké dvacetiletému, nemusí připadat hezké šedesátiletému). Pokud to tedy s marketingem zaměřeným na starší spoluobčany myslíte vážně, měli byste jimi svůj web nechat alespoň základně otestovat (stačí alespoň u starších příbuzných).
Závěrem ještě upozorním na zajímavý výzkum chování seniorů na internetu provedený portálem Seznam. Najdete jej zde.
Uvažujete nad reklamní kampaní zaměřenou na starší cílové publikum a nevíte, jak začít? Napište nám na office@freshservices.cz a rádi vám s tím pomůžeme.

Radim Bílý
Ve Freshi je od roku 2015 a má na starosti obchodní oddělení Freshe. Také jeho zásluhou je navázání spolupráce s klienty jako TM Toys, Hospodářská komora, Corinthia Hotels a mnoha desítkami rodinných společností a start-upů. Na blogu nejčastěji píše o marketingové strategii a e-commerce, které jsou jeho největší hobby.