Jak se rychle zorientovat v Google Analytics?

14. 12. 2016 Pro laiky

V dnešní webové analytice hrají Google Analytics nezastupitelnou roli. Téměř každá společnost, která to s online marketingem myslí vážně, je na svých webech využívá. Jsou totiž v základním provedení zdarma (existuje sice jejich placená premium verze, ale drtivá většina uživatelů si vystačí s tou základní) a umožňují měřit velké množství metrik. U našich klientů je proto nasazujeme automaticky u nově spuštěných webů. Při správném nastavení a dobré znalosti v nich dokážete najít skutečně mnoho zajímavých informací. I pokud ale máte někoho, kdo se vám o web a online marketing stará, je dobré vědět, kde v nich najdete alespoň základní metriky. Tento článek rozhodně není návod, který z vás udělá analytika (na to je spoustu jiných webů, knih a školení), ale spíše by měl laikovi pomoci si prohlédnout základní informace o úspěšnosti svého webu a marketingu dle jednotlivých kanálů. Zároveň by vám měl umožnit nebýt závislý na reportech své agentury či webmastera.

Úvodní obrazovka aneb návštěvnost není všechno

Hned po přihlášení vidíte úvodní dashboard (obrazovku se základními metrikami webu) s vývojem návštěvnosti ve zvoleném časovém období. Laičtí uživatele mají často sklon brát návštěvnost jako hlavní měřitelný ukazatel. To je ale velmi zavádějící. Počet návštěvníků totiž neříká nic o jejich relevantnosti. Na web vám 100 000 návštěvníků, kteří jsou pro vás ale absolutně nezajímaví (případně to dokonce mohou být roboti, které ne vždy umí Google Analytics odfiltrovat), protože hledají něco, co jim nemůžete nabídnout (například kvůli špatnému zacílení reklamní kampaně). Jsou zde ale i mnohem zajímavější metriky, například:

  • poměr nových a vracejících se návštěvníků,
  • míra okamžitého opuštění stránky (vysoká míra nemusí být vždy špatná, pokud je web malý a jednoduchý),
  • průměrná doba návštěvy.

Data na úvodní obrazovce se ukazují vždy za zvolené časové období. To můžete libovolně upravovat.

Úvodní obrazovka se základními metrikami.

Úvodní obrazovka se základními metrikami.


Rozsah zobrazovaného období si můžete libovolně upravovat.

Rozsah zobrazovaného období si můžete libovolně upravovat.

Návštěvnost rozdělená podle zdrojů

Zajímavější, než celková návštěvnost, je návštěvnost rozdělená podle jednotlivých zdrojů. Tu najdete v záložce Akvizice > Veškerá návštěvnost > Zdroj/médium. Máte opět dostupné metriky jako je počet nových návštěvníků nebo doba opuštění stránky. Zároveň (při správném nastavení Google Analytics) vidíte, kolik lidí udělalo konverzní akci (například nakoupili zboží, odeslali poptávkový formulář, prohlédli si stránku Kontakty). U e-shopů dokonce můžete měřit, kolik peněz lidé přicházející z daného kanálu utratili. To je velmi dobré pro vyhodnocení efektivity jednotlivých kanálů. Například si platíte reklamu v internetovém magazínu, ale na web nepřichází téměř žádné prokliky, natož konverze. Platíte si také PPC reklamu. Ta vám naopak prokazatelně vydělává. Nejspíše tedy inzerci v magazínu omezíte a více peněz investujete do PPC reklamy.

Rozdělení návštěvnosti podle zdrojů.

Rozdělení návštěvnosti podle zdrojů.


Máte-li spuštěnou kampaň mimo internet (inzeráty v novinách, televizní reklama, letáky atd.) odkazující na váš web, pravděpodobně se její výsledek promítne do zdroje direct (přímé návštěvy způsobené zadáním adresy webu do prohlížeče).
Možnost výběru druhů konverze.

Možnost výběru druhů konverze.


Tržby e-shopu včetně původu jejich zdrojů jsou dohledatelné při volbě konverzní akce Elektronický obchod (někdy také eCommerce).

Návštěvnost dle zařízení

Občas je také dobré vědět, jestli k vám návštěvník přichází z osobního počítače, mobilu, či tabletu. To najdete v záložce Cílové publikum > Průzkumník uživatelů > Mobilní zařízení > Přehled. Vidíte zde návštěvnost rozčleněnou dle zařízení a zároveň konverze plynoucí z tohoto zařízení. Pokud je tedy u některého zařízení velmi malá návštěvnosti či je podíl konverzí výrazně menší než podíl na celkové návštěvnosti, otestujte, jestli je web v tomto zařízení dostatečně funkční. U starších webů to může být například absence responsivního designu.

Návštěvnost rozdělená dle jednotlivých zařízení. Absolutní čísla jsou záměrně skryta z důvodu ochrany obchodního tajemství.

Návštěvnost rozdělená dle jednotlivých zařízení. Absolutní čísla jsou záměrně skryta z důvodu ochrany obchodního tajemství.


Již v úvodu článku bylo řečeno, že se rozhodně nejedná o žádný komplexní návod na Google Analytics, ale jen o základní pomůcku umožňující nezávisle vyhodnotit úspěšnost vašeho webu a online marketingu. Google Analytics je však mocný nástroj a při správném využití umožňuje zjistit o návštěvnících webu mnohé. Během příštího roku chystáme sérii školení o jeho využití. Zajímá-li vás to, sledujte náš blog, Facebook, nebo newsletter, kde vás budeme blíže informovat.

Radim Bílý
Ve Freshi je od roku 2015 a má na starosti obchodní oddělení Freshe. Také jeho zásluhou je navázání spolupráce s klienty jako TM Toys, Hospodářská komora, Corinthia Hotels a mnoha desítkami rodinných společností a start-upů. Na blogu nejčastěji píše o marketingové strategii a e-commerce, které jsou jeho největší hobby.