Chytré kampaně v Nákupech Google umí zobrazit produkty i na Youtube a v Gmailu. Nejsou ale pro každého.

19. 8. 2019 Marketing, SEO, PPC, sociální sítě

Chcete si zjednodušit správu kampaní a získat lepší výsledky při prodeji svých produktů? Zkuste Chytré kampaně v Nákupech Google.
Tento typ kampaně kombinuje standardní Nákupy a obsahovou kampaň s remarketingem. Reklamy se mohou zobrazovat ve Vyhledávací i Obsahové síti Google, na YouTube a v neposlední řadě i v Gmailu.

Před vytvořením kampaně si položte otázku, jestli tato kampaň je vhodná právě pro vás. Chytré kampaně v Nákupech se snaží maximalizovat hodnotu konverzí, tudíš se může stát, že se prokliky z kampaní na váš web sníží. Obvykle se ale zvýší konverzní poměr. A jelikož Google většinu optimalizace, jako nabízení cen nebo výběr umístění, vyřeší za vás, vy se zatím můžete věnovat ostatním kampaním.

Před vytvořením kampaně potřebujete

 1. schválený XML feed v Merchant centru a propojený s Google Ads
 2. nastavené měření konverzí, včetně hodnoty konverze
 3. nastavený remarketingový kód (seznam musí mít alespoň 100 uživatelů)

Pokud toto všechno máte nastavené, můžete začít. Chytrá kampaň v Nákupech se nastavuje podobně jako standardní Nákupy, takže vám nastavení zabere jen několik minut.

Vytvoření kampaně

 1. Vytvořte si novou kampaň v účtu Google Ads a vyberte cíl.
 2. U typu kampaně si vyberete Nákupy.
 3. Vyberte účet služby Merchant Center a zemi, v které chcete produkty prodávat.
 4. Jako podtyp kampaně sizvolíte Chytrá kampaň v nákupech.
 5. Pojmenujte kampaň a zvolte rozpočet – v tomto případě si můžete sečíst vaše denní rozpočty u Standardních Nákupů a remarketingu v obsahové síti, a takový rozpočet přiřadit vaší Chytré kampani. Výsledky se vám poté budou lépe porovnávat a uvidíte, která kampaň měla lepší výsledky.
 6. Zvolte strategii nabídek. Ve výchozím nastavení jsou nabídky nastavené na maximalizovat hodnotu konverze, takže Google Ads automaticky upravuje nabídky tak, abyste získali co nejvyšší hodnotu konverze. Pokud máte stanovený cíl, nastavte si strategii nabídky ROAS (cílová návratnost investic do reklamy).
 7. Poté už stačí pouze přiřaditobrázky a text pro reklamy v obsahové síti.

 

Na co si dát pozor

 1. Chytré kampaně v Nákupech mají v aukci přednost před standardními Nákupy a remarketingovými kampaněmi, Google tedy doporučuje kampaně pozastavit. Když je necháte spuštěné, původní kampaně se vám skoro nebudou zobrazovat.
 2. Nově vytvořená kampaň má fázi učení po dobu 15 dní, takže během této doby se nedoporučuje kampaň optimalizovat.
 3. Pokud u kampaně máte nastavenou cílovou návratnost investic (ROAS), která je příliš vysoká, reklamy se vám pravděpodobně nebudou skoro zobrazovat a rozpočet se nebude čerpat.
 4. Počet kliků u kampaně se může snížit a cena za proklik naopak zvýšit.
 5. Nelze sledovat vyhledávací dotazy, umístění reklam a ani si nenastavíte nabídky pro jednotlivá zařízení. V tomto musíte věřit Googlu.

Chytré kampaně v Nákupech Google mají hodně co nabídnout, ale určitě nejsou pro každého. Z vlastní zkušenosti doporučuji počkat alespoň tři týdny, než začnete vyhodnocovat kampaň. Po této době byste již měli mít dostatek informací a kampaň by měla vykazovat nejlepší výsledky.