Axion Dental Dock

Představení klienta

MDDr. Ing. Lukáš Kaloš patří mezi přední české zubaře. Po rozdělení své dosavadní společnosti startuje nový brand Axion Dental Dock, který má ambici se v krátkém čase rozrůst do sítě exkluzivních zubních klinik. Filozofií Lukáše Kaloše, stejně jako Axion Dental Dock, je dlouhodobý přístup ke stomatologii – na počáteční vstupní konzultaci sestaví s klientem jeho dlouhodobý léčebný plán, který spolu postupně realizují.

Problém, se kterým klient přišel

Nový brand samozřejmě znamenal i nový web. Od klienta jsme dostali velmi propracovanou grafickou identitu, na základě které bylo naším úkolem připravit design webových stránek a jejich následnou technickou realizaci.

Renomé projektu je založeno nejen na vysoké odbornosti doktora Kaloše, ale i jeho kolegů. Velká část z nich má dlouholeté zahraniční zkušenosti. Naším úkolem bylo tento fakt na webu adekvátně odprezentovat.

Galerie

Naše řešení

Špičkové technologie, profesionální, ale přesto přátelský přístup jsou na hlavní stránce webu demonstrovány videem. Největší výzvou byla optimalizace přenášeného datového toku, aniž by došlo ke sledovatelnému poklesu kvality videa. A to se nám povedlo!

 

K realizaci webu jsme použili otevřený redakční systém WordPress. Z důvodu bezpečnosti, ale i stability a rychlosti webu jsme velmi obezřetní ohledně využití externích komponent, a proto jsme jich i zde použili naprosté minimum. Veškerý obsah na webu (včetně interaktivního modelu členů týmu) je plně spravovatelný prostřednictvím jeho administrace. Za těmito účely jsme klientovi na míru vytvořili několik modulů.

Axiondentaldock.cz

Navštívit web

Další kroky

Prvním významným krokem, ke kterému dojde v následujících týdnech, je integrace webu s online CRM. Web plánujeme průběžně rozšiřovat dle potřeb, které si vyžádá další růst společnosti.