Jak na soutěže na Facebooku?

15. 8. 2012 Reference Sociální sítě

Velmi oblíbenou a hlavně účinnou možností jak opravdu levně a účinně podpořit reklamní kampaň, novou firemní stránku na Facebooku nebo jakýkoli produkt / značku je uspořádání online soutěže o (jakékoli) ceny.
Lidé, zvláště uživatelé internetu, respektive Facebooku mají soutěže rádi. Online soutěžení je navíc většinou velmi jednoduché, zabere pár minut a zpravidla soutěžícího nic nestojí (kromě odevzdání svých kontaktních, nebo osobních údajů).
Aby bylo možné takovou online soutěž pomocí Facebooku uspořádat, je nutné znát nejprve problematiku související s českou legislativou a také alespoň základní znalost pravidel Facebooku, která konkrétně soutěže velmi svazují. V následujícím článku se pokusím popsat veškerá zásadní úskalí pořádání on-line Facebook soutěží a představím vám jednu z velmi úspěšných soutěží z naší dílny z poslední doby.

Český právní rámec pořádání soutěží

Při pořádání online soutěží je nutné zvolit takovou mechaniku soutěže, aby zamýšlená soutěž nespadla do loterijního zákona. K pořádání loterie je nutná loterijní licence, povolení od ministerstva financí atd. Tedy velmi přísná omezení a vysoké náklady. Přesnou definici českého loterijního zákona zde citovat nebudu (ten se letos navíc dočká novelizace viz: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/loterni-zakon-nahradi-zastarale-normy-98231/), ale obecně jde o to, že mechanika soutěže nesmí obsahovat prvek náhody, tzn. musí být předem jasně dané kdo a jakým způsobem se může stát výhercem. Například každý devadesátý soutěžící, který správně odpoví na soutěžní otázky.  Je tedy vhodné vždy navrhnout takovou mechaniku soutěže, která bude vyhovovat jak českému právu tak rozpočtu projektu.

Další právní předpisy při pořádání online soutěží

Dále je nutné dbát na dodržování předpisů týkajících se především právních okruhů:

 • Ochrana osobních údajů.
 • Ochrana proti spamu (Zasílání obchodních sdělení na elektronickou adresu soutěžících).
 • Ochrana spotřebitele (Zakázané obchodní praktiky).
 • Ochrana osobnosti a autorské právo.
 • Fotky a díla účastníků soutěže.

Pravidla a mechaniky online soutěží

U přípravy pravidel pro online soutěže je třeba dbát především na následující stěžejní aspekty:

 • Vyjasnění právní povahy soutěže: loterie/soutěž.
 • Stanovení jasných podmínek k získání výhry.
 • Získání nezbytných souhlasů a oprávnění od účastníků soutěže.

Obavy z toho, že by složitá a dlouhá pravidla soutěže odradila soutěžící, není na místě. Dle případové studie společnosti GameStation.co.uk z roku 2010 – 88% uživatelů nečte pravidla soutěží a obchodní podmínky.

Pravidla pořádání soutěží na sociální sítí Facebook

Za předpokladu, že máme již vymyšlenou mechaniku soutěže, dobře napsaná pravidla v souladu s právními předpisy ČR, můžeme se pustit do přípravy samotné soutěže. Bohužel Facebook nás v tomto ohledu opět dále limituje. Pravidla Facebooku týkající se soutěží jsou velmi komplikovaná a v některých pasážích je výklad možný i více způsoby. Proto uspořádat soutěž zcela dle pravidel Facebooku není úplně jednoduché.
Nejdůležitější pravidla pro pořádání soutěží skrze Facebook (aktuální k lednu 2012):

 1. Soutěžit se nesmí na zdech Facebook stránek.
 2. Soutěž nesmí vyžadovat jakoukoli aktivitu fanoušků na stránce.
 3. Od roku 2010 nelze realizovat dříve oblíbené „likeovací“ a „kvízové“ rychlo soutěže.
 4. Soutěžit je povoleno pouze v rámci aplikací vytvořených 3. stranami: Samostatnou aplikací nebo aplikace v rámci záložky Facebook stránky.
 5. V případě losování nesmí být účast v soutěži podmíněna nákupem zboží nebo služby.
 6. Soutěže na Facebooku musí být určeny jen pro osoby starší 18 let.
 7. Výherce soutěže je možno kontaktovat pouze pomocí emailu, který je získán v rámci soutěžní aplikace.
 8. Výherci se nesmí kontaktovat žádným komunikačním kanálem Facebooku

V soutěžích se nesmí propagovat:

 • Gambling
 • Tabákové výrobky
 • Zbraně
 • Léky na předpis
 • Pohonné hmoty

Výhry v soutěžích nesmí být:

 • Alkohol
 • Tabákové výrobky
 • Mléčné výrobky
 • Zbraně
 • Léky na předpis

Odkazy na přesné znění pravidel Facebooku:
http://www.facebook.com/promotions_guidelines.php
http://www.facebook.com/brandpermissions/

Reklamní podpora soutěže.

Samotné spuštění soutěžní aplikace přitom k úspěchu většinou nestačí. K jejímu úspěchu a vytěžení maximálního užitku z investice vložené do přípravy soutěže a cen je nutná dobrá reklamní strategie, aby se o soutěži dozvědělo co největší publikum z vaší cílové skupiny. Většinou stačí masivní podpora pomocí PPC a newsletterů stávajících klientů v prvních dnech soutěže – protože pokud je soutěž opravdu zajímavá a správně nastavena – začne se následně šířit mezi uživateli spontánně – tzv. virálně.

Zdá se vám realizace soutěže příliš složitá?

Svěřte ji nám. Zajistíme vám realizaci soutěže „na klíč“ od návrhu mechaniky soutěže, pravidel, vyhodnocení vítězů až po distribuci cen. Mezi poslední klienty, kteří využili této možnosti se řadí například Žilka Optik Studio se svou soutěží „Koukat budou všichni“. Níže naleznete v kostce obecné informace o tom co soutěž našemu klientovi přinesla.
Soutěžilo se o hodnotné ceny v celkové výši více než 60.000,- Kč. Jako první cena byl zvolen zážitkový styling spojený s nákupem brýlí v hodnotě 30.000,- Kč. Z tohoto stylingu bude mít klient zpracované PR výstupy, které bude dále prezentovat na Facebooku a v tištěných médiích.
Podmínkou soutěže bylo kliknutí na „To se mi líbí“ v soutěžní aplikaci a dále odevzdáním e-mailové adresy (bez těchto 2 úkonů se nemohl návštěvník soutěže zúčastnit). Během 1 měsíce díky soutěži klient získal stovky „likeů“ a e-mailových adres relevantních uživatelů z jeho cílové skupiny. Soutěž navíc začala fungovat na virálovém potenciálu a rozšířila povědomí o značce. Díky PR výstupům z předávání cen bude soutěž plnit reklamní účel i v budoucnu.
Součástí realizace soutěže u nás klient automaticky dostává:

 1. Poradenství a konzultaci jak soutěž koncipovat, aby se stala úspěšná.
 2. Pomoc s návrhem zajímavých výher.
 3. Návrh mechaniky soutěže.
 4. Návrh pravidel soutěže.
 5. Vytvoření aplikace pro soutěž a její zprovoznění na Facebooku (toto zahrnuje grafický návrh a programování).
 6. Součástí aplikace je i back-end část, kde administrátor vidí aktuální stav odpovědí, může filtrovat správné a špatné, exportovat e-mailové adresy atd.
 7. Po soutěži pokud si to klient přeje, zajistíme distribuci výher a komunikaci s výherci.

Níže si můžete prohlédnout několik screenshotů z realizované soutěže: