Marketing Festival 2013

24. 11. 2013 Aktuálně Reportáže z akcí, konference, školení

tumblr_inline_ms6nnb4IwV1qz4rgpO Marketing Festivalu jsem začal přemýšlet už před delší dobou, vzhledem k časovým možnostem jsem volil mezi WebExpem a Marketing Festivalem. Obě akce bych asi nezvládl. WebExpo jsem navštívil již mnohokrát a výběr hostů a programu nakonec převážil onu pomyslnou váhu právě Marketing Festival. Jak jsem si ho užil, co mě zaujalo a inspirovalo se pokusím shrnout v článku níže 🙂

0. den, tedy ve čtvrtek jsem přijel večer na avizovanou Warm Up párty a také, abych nemusel ráno až tak brzy vstávat a byl čilý. To se „bohužel“ díky lidem z H1.cz minulo účinkem a v posteli jsem skončil až k ránu 🙂
IMG_3193
1. den – pátek
Ráno zahájil konferenci CYRUS SHEPARD z MOZ.com (dříve SEO Moz) svojí lehce depresivně laděnou přednáškou o změnách, které se udály v algoritmech hledání Googlu. Ukázal jak se mění výpisy hledání a trendy za poslední roky a věnoval se tomu kam se pravděpodobně dále bude Google ubírat. Na názorných ukázkách vysvětlil jak Google fakticky eliminuje ze zraku hledajících některé specifické webové služby (počasí, encyklopedie a další) a nabízí jím odpověď přímo u sebe, přes celou obrazovku bez dalších prokliků. Příklad na obrázku níže:
Snímek obrazovky 2013-11-22 v 18.59.47
 
Dále zmiňuje problém s not provided u klíčových slov a také demonstruje neustále rostoucí vliv mobilních zařízení. Ze statistických údajů predikuje, že v roce 2016 bude probíhat více hledání z mobilních zařízení než z desktopů. Ukazuje , že Google již dnes navrhuje nejprve svoje stránky pro mobilní zařízení a až následně z nich vytváří alternativu pro desktop (do dnes se toto dělá primárně opačně, ale je zde pochopitelně problém s tím co vypustit atp.). Slides zde: http://www.slideshare.net/cyrusshepard/how-to-survive-the-google-earthquake-cyrus-shepard-presents-at-marketing-festival-2013-czech-republic
Neustále vzrůstající poteciál videí – tedy toho, že lidé jsou líní číst a že videa se skvěle šíří perfektně využil PHIL NOTTINGHAM ve své přednášce o video marketingu pro rok 2014. Ve své prezentaci uváděl konkrétní příklady, které v praxi fungovaly a fungují video marketingové kampaně, ukázal nástroje, které on sám používá a vysvětlil, že ne na každý druh klienta / videa se hodí stejný kanál / hostitelský server. Pokud chceme video primárně pro prokliky na náš web nebo konverze je například dle jeho slov Youtube zcela nešťastné řešení. Jeho slides jsou zde: http://www.slideshare.net/philnottingham/personalise-and-segment-a-video-strategy-for-2014-slideshare
IMG_3195
Následovala prezentace Micheala Kinga – JAK SE VYPOŘÁDAT S NOT PROVIDED, což je velmi aktuální téma. Google před krátkou dobou přestal prakticky kompletně poskytovat informace o klíčových slovech přes která se uživatel proklikl z fulltextového (organic) hledání. Vysvětlil, že tuto věc je potřeba brát jako fakt a je nezbytné začít pracovat s jinými metrikami, které především přinášejí nové Universal Analytics. Je třeba edukovat klienty, že SEO „se dělá dál“, dál je dobré se zaměřovat na long tail a dál fungují ověřené praktiky. Jen měření a analytiku je třeba dělat jinak, komplexněji. Díky tomu dokážeme internetový marketing dělat ještě lépe než jen v případě hodnocení klíčových slov. Věnoval se především demografickým údajům, tedy věku, pohlaví, kohortám a pokročilé segmentaci, kterou nové Universal Analytics přinášejí. Součástí slidu je i konkrétní ukázka měřícího kódu. Slides zde: http://www.slideshare.net/ipullrank/how-i-solved-not-provided
IMG_3197
První přednášku v češtině jsem viděl od ONDŘEJE SLÁMY z INBORN o roku s Youtube reklamami v ČR. Celá prezentace se opírala o empirický výzkum statistik zhlédnutí a opuštění reklamních spotů na Youtube před samotnými videi. Reklama jde přeskočit po 5s, Ondřej na číslech dokazuje, že překvapivě prakticky nezáleží na délce videa a že podobných výsledků dosahují sdělení, které mají 10s stejně jako sdělení dlouho více než minutu. Je otázka o jak velký statistický vzorek se výzkum opírá, ale pokud je tento trend pravdivý je to celkem překvapivé zjištění. Za Youtube reklamu se platí „za zhlédnutí“, neplatí se tedy za „čas“ jako v TV reklamě a tedy za spot, který trvá 10s inzerent zaplatí stejně jako za podrobné sdělení trvající 1+ minuty. Nejdůležitější postřeh byl POZOR NA BRADAVKY, GOOGLE JE NEMÁ RÁD 🙂 Na příkladu reklamy na balenou vodu demonstroval jak málo stačí na Youtube k zakázání spotu.
IMG_3201
Následovala KATE MORRIS se svou přednáškou „Content is the king“. Dle mého názoru neřekla extra nic převratného, spíše shrnula to podstatné na co se zaměřovat v budování obsahu a zpětných odkazů. Primárně jde o to, že obsah není jen statický text napsaný copywriterem, ale také comentáře, videa, hudba, infografika, obrázky a další typy obsahů. Při tvorbě obsahu je třeba pracovat důkladně s vymezením cílové skupiny, ideálně psát konkrétní obsah prakticky pro konkrétní osobu. Je třeba si zajistit výzkum, data od nezainteresovaných osob a nebýt uvězněný v bublině svých přátel, spolupracovníků. Není na škodu se inspirovat konkurencí, případně napsat to co už bylo napsáno – ale lépe! Na příkladech prezentovala, že není problém tvořit zajímavý obsah i na „nezáživná témata“ nebo pro „nezajímavé“ obory. Ostatně tomuto se věnovala i ve svém workshopu. Slide zde: http://www.slideshare.net/katemorris/content-generation-marketing-festival, slides z workshopu zde: http://www.slideshare.net/katemorris/marketing-festival-content-generation-workshop
1. den uzavřel MAREK PROKOP svou přednáškou z trošku komplexního pohledu zaměřeného na tzv. Personu, tedy velmi konkrétní vymezení cílové skupiny. Kde se nejedná vlastně o „skupinu“, nýbrž o konkrétní osobu řešící konkrétní problém. Na příkladech ukázal způsob cílení jak by se to dělat nemělo (jak se dělá jednoduché SEO) a jak to dělá on (jak by se to dělat mělo). Pohovořil i o linkbuldingu, kde si jeho věta „nejlepší je nakupovat odkazy od toho kdo je neprodává“ získala mnoho retweetů. Oceňuji konkrétní příklady toho jak komplexně přemýšlí o marketingu (SEO, linkbuildingu) u svých vlastních činností a projektů.
IMG_3205
2. den – sobota
Druhý den zahájila GILLIAN MUESSIG z MOZ, spíše  vizionářskou prezentací o budoucnosti, kde se budou podle ní ještě mnohem více propojovat jednotlivé marketingové disciplíny a dohromady vytvoří jeden velký inbound marketing. Slides zde: http://www.slideshare.net/seomom/marketing-in-the-time-of-the-internet-of-things-marketing-festival-brno-2013
IMG_3209
Následoval MATTHIAS BETTAG se svou prezentací „Multi, multi, multi“. Mluvil o tom, že v Německu už nyní je průměrně 3,1 zařízení s internetem na osobu. Do budoucna budeme u sebe všichni nosit smartphone, notebook, tablet k tomu budeme mít pracovní pc, budeme mít chytrou televizi, chytré hodinky, počítač v autě a další periferie se kterými budeme přistupovat na internet. Na toto je třeba se připravit a začít s tím počítat i v metrikách a analýzách. Analyzovat více dle použitého zařízení atp.
Před obědem byl analytický blog, který zahájil PAVEL JAŠEK z Dobrého webu, který mluvil o tom, že je zvrácené cílit kampaně na počet lajků – ty nikoho neživí. Připomněl, že je stále potřeba pracovat s ukazateli jako ROI a podobnými metrikami, počítat návratnost kampaní a myslet především na konverze. V souvislosti s Universal Analytics mluvil o kohortách, hodnotě dlouhodobého (opakovaně nakupujícího) zákazníka a dalších metrikách, které je nyní poměrně snadné měřit a jak s tím pracovat.
IMG_3215
Dále pokračoval PHIL PEARCE s přednáškou o blackhat analytice, kde mluvil o tom jak se nejčastěji v číslech fixluje, jak je možné zmást nebo dokonce poškodit konkurenci a o celkovém nebezpečí analytických online dat.
Po obědě následovala jedna z nejlepších prezentací festivalu od NEIL PATEL, který odkryl to jak v KISSmetrics blogují. Nejzajímavější z jeho přednášky byl poznatek, že to co funguje někde nemusí fungovat jinde. Pokud zkopírujete buttony od konkurence ve vašem webu nemusí vůbec fungovat. Je tedy třeba testovat a testovat. Další zajímavý paradox, který zmínil byl, že čím více sdílecích buttonů měli na blogu, tím méně se sdílelo. Sides zde: http://www.slideshare.net/mobile/kissmetrics/step-by-step-content-marketing
Na to navázala velmi vtipně podaná přednáška od JANa PODZIMKa, z PRIA systém, kde Jan Podzimek odkryl vše co mohl u 3 jejich nejzdařilejších kampaních za poslední rok a to včetně rozpočtů. Ukázal, že kreativitě se opravdu meze nekladou. Například nápad oslovení lidí oční klinikou na LinkedIn a to pouze majetných uživatelů s brýlemi v profilovce bylo opravdu zajímavým nápadem. Odkryl konkrétní čísla stažení jejich mobilních aplikací, počtu získaných lajků, konverzí a taktéž prodeje klienta v návaznosti na danou kampaň. Z mého pohledu se jednalo asi o vůbec nejkonkrétnější přednášku a ještě ke všemu podanou opravdu velmi vtipně!
Nakonec pohovořil LUKASZ ZELEZNY o korelaci pozic klíčových slov a traffiku, kde ukázal na empirickém výzkumu, že ne vždy je traffic webu závislý na konkrétní (dobré) pozici klíčového slova ve vyhledávači. Zmínil opět to jak záleží na správné interpretaci analytických dat, jak pracovat s bounce rate a návštěvností v kontextech a to vše ukázal na zajímavých příkladech.
Celý festival zakončil EVAN FISHKIN z Microsoftu, který povídal opět spíše vizionářsky o budoucnosti vyhledávání a online marketingu. Velmi vtipně se otřel o konkurenční platformy a celkem nevybíravě se vyjadřoval o Google, což je vzhledem k jeho zaměstnavateli zcela pochopitelné. Na pódiu předvedl opravdovou show a šlo opět o jednu z nejlepších prezentací celého festivalu. Jeho tenisky společně s oblekem byly nepřehlédnutelné 🙂
Závěrem
Dle mého názoru se jednalo o nejlepší konferenci tohoto zaměření ne jen letošního roku, ale mnoha let. Organizace nebyla dokonalá, ale to se dá snadno odpustit vzhledem k obsahu a zážitku z konference jako celku. Doufám, že se akce bude v podobné kvalitě zase opakovat!
Pro ty kteří na festivalu nebyli bych doporučil zakoupit si videa, opravdu to stojí za to! http://www.marketingfestival.cz/cs/objednat-vstupenku
Slides, které se mi podařilo dát dohromady z Twitteru přímo od samotných autorů:

Organizátoři poslali kompletní seznam slidů všem účastníkům festivalu ihned po skončení, vzhledem k tomu, že si nejsem jist zda je mohu zveřejnit raději umisťuji jen ty veřejně prezentované. I toto oceňuji a chválím!
Další články, které se mi podařilo zachytit:

Foto z akce:

 (omlouvám se, že nepopisuji všechny přednášky, ale protože na konferenci bylo tolik zajímavých lidí, které jsem potřeboval vyzpovídat, tak jsem – některé pro mě méně zajímavé – přednášky vynechal).