Konference Brno PHP 2014

22. 9. 2014 Programování, kódování Reportáže z akcí, konference, školení

V sobotu 20. 9. proběhla v Brně mazinárodní konference věnující se PHP. Hlavnímu programu předcházel workshop Microsoft Azure, který se uskutečnil již v pátek v odpoledních hodinách.

Organizace

Konference se konala v prostorách Mendelovi univerzity v Brně, vstup byl placený (89 EUR, tj. necelých 2 500 Kč) a všechny přednášky byly v angličtině. V rámci vstupného účastníci dostali materiály od sponzorů, tričko, sobotní oběd (polévka, dezert, pití + výběr ze 3 hlavních jídel) a občerstvení mezi přednáškami.
Drobnou výtku zaslouží značení – v pátek nikde nebyly žádné šipky a člověk se tak musel doptat do jaké budovy se má dostavit. V sobotu potom konference ráno nabrala asi půl hodinové zpoždění a toto se dohánělo celý den.
2 přednášející se organizátorům omluvili, jejich přednášky byly nahrazeny z řad jiných přednášejících, kteří tak dostali prostor pro 2 přednášky. Jedno ze zrušených témat bylo bohužel to, na které jsem se těšil nejvíce – PHP 6. Toto ale organizátor těžko ovlivní.
Špatně fungující wifi je taková tradiční bolístka IT konferencí. Byť zde převážně fungovala, rozhodně to nebylo ideální a párkrát jsem se raději připojil přes mobil.

Workshop Microsoft Azure

Na páteční program dorazilo odhadem asi 20 lidí, rozhodně ale bylo o co stát. Štěpán Bechynský nejdříve zrekapituloval cloud obecně, (kdy je vhodné ho použít, proč apod). Následovalo představení samotného Microsoft Azure, kdy jsme prošli většinu jeho základních možností a nastavení. Dočkali jsme se i rychlých ukázek, jak některé služby zprovoznit. Na konci se věnoval také Visual studiu Online – od možností správy projektů, až po simulování zátěže, kdy nastavil load test na Seznam.cz.
Přednáška nebyla špatná, ale chyběla mi tam jedna podstatná věc – očekával jsem, že kromě představení Azure dojde také na spuštění alespoň základní škálovatelné aplikace.

HippyVM – yet another attempt at PHP performance

Představení HippyVM bylo sice zajímavé, ale jedná se o prakticky těžko využitelný projekt (i sami tvůrci říkají, že zatím není odladěný na produkci). HippyVM je v podstatě implementace PHP v Pythonu, která si klade za cíl mít rychlejší překladač, než samotné PHP. V rámci přednášky jsme probrali některé obecné problémy výkonnosti a potom bylo hodně času věnováno reálným benchmarkům – srovnáním rychlosti HippyVM, HHVM a PHP.

HHVM

Spíše teoretická přednáška opět o výkonu aplikací. Také HHVM je implementace PHP, která by měla být rychlejší, než samotné PHP. Hlavní myšlenka přednášky byla, že většinu webů bude zpomalovat spíše práce s databází, než PHP. Více jsem si z ní ale neodnesl.

A complex ORM… faster than SQL?

Po obecném představení myšlenek ORM, výhod a nevýhod jsme se dotkli Doctrine ORM, od základního použití jako je find, delete a update, až po ukázání nativního SQL s rekurzivním dotazem. Druhá polovina přednášky byla věnována cachování a tipům, jakým postupům se vyvarovat a které naopak použít. To vše bylo doprovázeno jednoduchými, ale užitečnými příklady. Jedna z nejlepších přednášek dne.

SOLID for real

SOLID zná jistě alespoň teoreticky každý programátor, ovšem reálné využití je často horší. Přednáška se zaměřila na každý princip – jak je myšlený, co znamená a jak na jeho základě navrhnout/upravit design aplikace. Stefan Priebsch ukázal příklady rozdělení třídy na menší objekty, návrh metod, předávání parametrů apod. Byť některé koncepty jsou vhodné opravdu spíše pro velké projekty, bylo fajn toto slyšet a utřídit si správné principy. Také jedna z nejlepších přednášek konference.

The Journey towards Continuous Integration

Přednáška o problémech s testováním, kvalitou kódu a vším okolo. Přednášející nám převyprávěl svůj příběh, jak stále hledali optimální řešení. Reálně jsme se ale dozvěděli velmi málo, spíše jen odkazy se stručným popisem nástrojů.

Full Throttle Refactoring

Informačně nepříliš hodnotná přednáška, jejíž hlavní myšlenkou bylo, že při refaktoringu má člověk postupovat po malých částech (odebrání nepoužívaných funkcí, odebrání duplicitního kódu, přepsání věcí, které jsou nejvíce rozbité jako první atd.). Přednášející byl ovšem velmi vtipný, několikrát dokázal rozesmát celý sál (byť si v podstatě dělal legraci ze své firmy a toho, jaké hrůzy dokázali do aplikace dostat) a ve finále se účastníci konference alespoň dobře bavili.

Low Latency Logging with RabbitMQ

První část přednášky bylo rychlé review chyb v PHP – padly zmínky o error_reporting, fatal error apod. Větší část potom byla věnovaná práci s výjimkami. Následovalo rychlé představení RabbitMQ a … Konec. Opět nedošlo na praktickou ukázku, ať už instalace / nastavení, ale ani použití. Hlavní myšlenku bych shrnul do věty „Logování je potřeba, ale nesmí zpomalovat aplikaci – řešením může být RabbitMQ, kterému se zprávy předají do fronty“.

The Proxy pattern in PHP

Relativně užitečná přednáška na téma návrhového vzoru Proxy a jeho implementace v PHP v různých situacích. Přednášející Marco Pivetta prezentoval reálné příklady návrhů (remote proxy, virtual proxy nebo firewall proxy) a ukazoval u nich nejen k čemu a kdy je využít, ale například i spotřebu paměti.

Lean Startup approach on your PHP Projects

Těžko uchopitelná přednáška o agilním vývoji. Fabrice Bernhard nás provedl historií (například 1986 představení SCRUM), zmínil různé příklady (Amazon dělá deploy 300x za hodinu, Facebook cca 2x denně) a dotkl se i nástrojů na analýzu dat. Více jsem si neodnesl.

Závěr

Možná jsem šel na konferenci se špatnou představou, ale většina přednášek pro mě není reálně využitelná. Bylo fajn poslechnout si o různých interpreterech PHP, ale to si člověk může i přečíst na webu a získá stejné informace. Myslím, že mnoho prezentací bylo zaměřeno na začátečníky (v dané věci, ne v PHP obecně), protože zkušenější uživatel (nebo ten, kdo technologii již využívá) se nic nového nedozvěděl. Začátečník by ale (podle mého subjektivního názoru) ocenil rychlé shrnutí nástroje a poté hlavně reálný příklad.
Příští ročník si tak podrobněji prostuduji program, než se na konferenci zaregistruji.