Ze zákona musíte na webu uvádět své identifikační údaje. Víte, které vám chybí?

3. 3. 2015 Aktuálně GoodyGoody téma

Už několik let mají podnikatelé zákonnou povinnost uveřejňovat na webu své identifikační údaje. Většina podnikatelů to však nezveřejňuje a riskuje tím zbytečné problémy.

Pojďme si v bodech říct základní věci:
1. Jaké identifikační údaje to jsou?

 • jméno, příjmení (u živnostníka), název (u právnické osoby)
 • sídlo
 • podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky (např. zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25961)
 • podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku (viz níže Příklad)
 • podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence (např. advokát ev.č. ČAK 13038)
 • identifikační číslo, bylo-li přiděleno
 • údaj o základním kapitálu: údaj se musí týkat pouze upsané a splacené části základního kapitálu
 • je možné uvést i další údaje, nejsou-li způsobilé vyvolat klamavý dojem (může to být např. odborné zaměření, tel.č., email. adresa, www)

Příklad:
Pan Petr Novák je živnostník podnikající jako webdesignér a sídlo má v Praze, na adrese Plzeňská 5, Praha 5. Podniká od 1. března 2010 na živnostenské oprávnění, které si vyřídil u živnostenského úřadu na Úřadu městské části Praha 5. Není zapsán ve veřejném (dříve „obchodním“) rejstříku, jen v živnostenském. Je plátce DPH, má přiděleno DIČ.
Jeho povinné identifikační údaje na webu budou:
Petr Novák
Plzeňská 5, Praha 5, 150 00
IČ: 58030313
DIČ: CZ58030313
zapsán v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu – Úřadu městské části Praha 5 od 1.března 2010, ev. číslo ŽL: 16022/2014/ID
Plus lze na web doplnit dobrovolné údaje: odborné zaměření (webdesignér), tel. č., email. adresa, www.
2. Jaký podnikatel tuto povinnost má?

 • akciová společnost automaticky, protože ze zákona musí mít web
 • živnostník, s.r.o., v.o.s., k.s. a další právnické osoby,  jen pokud si zřídili web. Mají-li web, musí zde identifikační údaje mít a udržovat je aktuální

Od kdy je podnikatel povinen údaje uvádět?

 • Bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále je průběžně udržovat aktuální

3. Kam na web údaje ideálně uvést?

 • typicky do záložky Kontakt, a/nebo pokud se to hodí, tak přímo na Homepage. Údaje musí být uvedeny i v jazykových mutacích, pokud je web má

4. Kromě webu, je potřeba ještě někde jinde tyto údaje uvádět?

 • Identifikační údaje je potřeba uvádět na všech obchodních listinách. Tedy především na objednávkách, fakturách, smlouvách, potvrzeních, dále také na oficiálních hlavičkových papírech, v newsletterech.

5. Co mi hrozí, když údaje neuvedu nebo je zapomenu uvést?

 • Pokuta do 50 000 Kč nebo v závažnějších případech zákaz podnikatelské činnosti až na 1 rok. Podnikatelům zapsaným ve veřejném rejstříku navíc pořádková pokuta uložená soudem až do výše 100 000 Kč.

Teď už víte, co si máte na web dát. Tak si uvařte kafe nebo dobrý čaj a běžte si to tam naklepkat:-)
 
Zdroj: §7 an. ZOK, §435 NOZ, §104 z.č. 304/2013, §24 z.č. 200/1990 (o přestupcích)

Radim Bílý
Ve Freshi je od roku 2015 a má na starosti obchodní oddělení Freshe. Také jeho zásluhou je navázání spolupráce s klienty jako TM Toys, Hospodářská komora, Corinthia Hotels a mnoha desítkami rodinných společností a start-upů. Na blogu nejčastěji píše o marketingové strategii a e-commerce, které jsou jeho největší hobby.