Případová studie – PPC / Remarketing Metrostav Development Rezidenční projekt Na Vackově

15. 1. 2016 Aktuálně Marketing, SEO, PPC, sociální sítě Reference

O společnosti Metrostav Development

Metrostav Development a.s. zastřešuje veškeré developerské aktivity Skupiny Metrostav. V zajímavých lokalitách realizuje především rezidenční i komerční projekty. Metrostav Development a.s. vytváří výjimečnou architekturu s důrazem na užitnou hodnotu, design a odpovědnost k životnímu prostředí. Metrostav Development stojí na pevném základě, kterým je téměř 40 let zkušeností firem ze Skupiny Metrostav.

Zadání klienta

V říjnu 2014 jsme dokončili a spustili prezentaci rezidenčního projektu NaVackove.cz. Současně se spuštěním webu měla odstartovat i komplexní marketingová podpora. Mix SEO, PPC, Facebook, PR a média mixu. V tomto článku se zaměříme na PPC a remarketing, jehož cílem bylo generovat okamžitou návštěvnost webu z oslovené cílové skupiny.

Cíle

  • CTR více než 1,5%
  • Do roka přivést remarketingem zpět na web více než 20% návštěv měsíčně

Realizace

Prvním krokem byl návrh klíčových slov a inzerátů kampaní. Klíčová slova korespondovala částečně s analýzou SEO. Návrh inzerátů v první vlně obsahoval více než 50 kombinací, ze kterých se postupně ve spolupráci s klientem proškrtalo a vyprecizovalo 10 inzerátů, se kterými kampaň startovala. Následoval start placených kampaní a jejich denní sledování a analyzování.

Největší efekt měly změny cen za proklik na úrovni reklamních sestav a klíčových slov, které jsme prováděli na základě dat z AdWords či Google Analytics. Další naše kroky byly mimo jiné:

  • přidání nových klíčových slov do reklamních sestav
  • použití různých typů shod klíčových slov
  • vypínání drahých klíčových slov bez konverzí
  • pravidelné kontroly reportů s reálně hledanými slovy a případné přesunutí některých slov do negativních
  • vytváření nových odkazů na konkrétní podstránky

Data jsme kontrolovali většinou denně a kampaně jsme optimalizovali na jejich základě. Pravidelná analýza a úpravy jsou zásadní pro úspěch každé PPC kampaně, a se zvyšujícím se počtem klíčových slov, reklam a reklamních sestav jsou absolutní nutností.

Dále jsme vytvořili nové texty k inzerátům a po nasbírání dostatečného množství dat jsme ponechali spuštěné jen ty nejlepší varianty.

Výsledky

PPC kampaně započaly v říjnu 2014. Vyhodnocení po šesti měsících ukázalo snížení ceny za proklik o 25 %. CTR (míra prokliku, tj. poměr mezi celkovým počtem zobrazení internetové reklamy a počtem prokliků na ni vyjádřen v procentech) vzrostla dokonce o 70 % z 1,04 % na 1,76 %.

Růst CTR z 1,04 na 1,74%

Snížení ceny za proklik o 25 %

Nárůst návštěv z remarketingu

Remarketing od začátku kampaní vykazuje trvalý růst, který se trvale drží nad hodnotou 20 %, které jsme si vytyčili jako cíl. V listopadu 2015 dělala návratnost remarketingem dokonce 32 %.

Vyjádření klienta
„Fresh Services? To je v první řadě spolehlivost, maximální ochota a rychlost. Naše spolupráce trvá již přes rok a půl a za tu dobu pro nás tato společnost provedla řadu velkých, ale i menších zakázek, jako například: redesign webových stránek projektu Nová Palmovka, řadu PPC kampaní včetně remarketingu, PR kampaní i mnoho DTP a offline služeb. Firma Fresh Services vždy odvedla skvělou práci, jak z hlediska kvality, tak i dodržování termínů. Pracují zde velmi schopní a ochotní lidé se širokým přehledem ve svém oboru. Za skvělou prací společnosti Fresh Services stojí vynikající výsledky. Svědčí o tom i fakt, že zvítězila v námi pořádaném výběrovém řízení na reklamní agenturu, týkající se přípravy reklamní kampaně pro chystaný developerský projekt (II. etapa Rezidenčního parku Na Vackově) a momentálně pracuje na vytvoření korporátní identity a na výrobě webových stránek zmíněného projektu. Se společností Fresh Services rozhodně počítáme i do budoucna!“
Karin Sálusová / Metrostav Development a.s.