Děláme online pro záruční banku

23. 4. 2018 Aktuálně

Radujeme se, že máme nového kliena! O naší spolupráci píše i Mediář.cz. 1.5. totiž zahajujeme dlouhodobou spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. ČMZRB budeme pomáhat v oblasti online marketingu. Celá spolupráce byla zahájena analýzou webu a online aktivit v digitálním prostředí, kterou dělal náš kolega Nicolas. „Analyzovali jsme, kde má web mezery, kde je zbytečně komplikovaný, nepřehledný, co je na něm nepraktické. K tomu jsme sepsali doporučení a celé návrhy na nové uspořádání.“
Ing. Michal Pluta, ředitel marketingu ČMRZB se pak vyjádřil takto: “Fresh jsme oslovili na základě doporučení. Měli jsme domněnky a hypotézy o tom, co možná neděláme v digitálu dobře a kde mohou být mezery, ale potřebovali jsme je analyticky potvrdit. Díky Freshi tak vznikla podrobná analýza na základě měření mnoha nástroji, ze které můžeme vyvodit konkrétní závěry a upravit naši marketingovou strategii v digitálu” dodává. Momentálně se Fresh Services bude starat o veškeré online kampaně ČMZRB.
Českomoravská záruční a rozvojovou banka se podílí na podpoře hospodářského a sociálního rozvoje České republiky prostřednictvím poskytování zvýhodněných finančních produktů, zejména v oblastech malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a v dalších sektorech ekonomiky. Působí též jako finanční manager prostředků poskytnutých České republice na financování rozvoje infrastruktury. Ředitelem marketingu je Ing. Michal Pluta.
Těšíme se na spolupráci!