Nový web pro středně velkou obec – část 1.

10. 3. 2023 Aktuálně Nezařazené

Začátkem letošního roku jsme vyhráli výběrové řízení na nového dodavatele webové prezentace pro středně velkou obec nedaleko Prahy. Zadání bylo jasné. Vytvořit nový, moderní, přehledný a snadno administrovatelný web, který bude sloužit občanům obce a bude plně responzivní. Současná webová prezentace obce (záměrně zatím neuvádím její jméno) je již zastaralá, nepřehledná, a navíc ji finančně zatěžuje tzv. vendor lock-in. Námi používaný redakční systém WordPress tímto neduhem netrpí a zdrojové kódy webové prezentace budou po dokončení projektu předány obci.

 

S odhodláním nám vlastním jsme se pustili na začátku února do práce.

 

Děláme web pro občany a jejich názor nás zajímá

 

Uživatelským výzkumem by měla začínat realizace téměř každé webové prezentace. Ne vždy tomu tak bohužel je. V případě realizace webové prezentace pro obce je tato část nesmírně důležitá a nesmí se podcenit. Web se dělá pro občany a je třeba již od začátku vyslyšet jejich požadavky, nápady, postřehy. Z tohoto důvodu jsme se na úplném začátku pustili do průzkumu mezi občany. Připravili jsme jednoduchý dotazník s otázkami a požádali obyvatele o jeho vyplnění. Dotazník byl zpracován v tištěné i elektronické podobě a s jeho distribucí do schránek nám pomohli zástupci obce. Současně jsme dotazník zveřejnili v rámci Facebookového profilu a úřední desky. Koncem února se nám sešly vyplněné dotazníky. Máme bohaté zkušenosti s realizací webů, takže nás výsledky výrazně nepřekvapily ale spíše nás utvrdily v tom, že náš pohled na návrh nového obecního webu je správný a jsme s občany obce na stejné vlně. Některé nápady obyvatel nás navíc přivedly na nové možné funkce a jejich realizaci řešíme se zástupci obce.

 

Co nám z průzkumu vzešlo? 65% občanů přistupuje na obecní web z mobilního zařízení (a je zde jasný předpoklad dalšího růstu na úkor desktopu), takže celý web budeme stavět „mobile-first“, současně ale nezapomeneme na desktopovou verzi. Nejvíce se zajímají a na webu hledají:

 

  • aktuality a termíny obecních akcí
  • informace na úřední desce
  • úřední hodiny
  • výši správních poplatků
  • kontakty na zastupitele
  • zápisy z jednání rady obce
  • aktuální projekty v obci

 

Na tyto oblasti a jejich snadnou dohledatelnost budeme klást velký důraz při přípravě drátěného modelu webu (wireframe) a celkového UX. Na to se ale zaměříme v druhé části článku, na který se můžete těšit po dokončení UX fáze projektu.

Zajímá vás více? Napište nám.